PIRATE RUN มินิมาราธอน
ไพเรทรัน ตอน ขุมทรัพย์สามร้อยยอด

ณ ชายหาดสามร้อยยอด ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ปิดรับสมัคร

 • มินิมาราธอน 12 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 650 บาท) ชาย/หญิง : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, รุ่น 16-29 ปี, รุ่น 30-39 ปี, รุ่น 40-49 ปี, รุ่น 50-59 ปี, รุ่น 60 ปี ขึ้นไป
 • 6 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 550 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ : (ปิดรับสมัคร)
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี :
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • รหัสรับเสื้อจะได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันสมัคร
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ไม่มีรับสมัครหน้างาน

 • รับเสื้อ-เบอร์รอบเดียว วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ บริเวณชายหาดสามร้อยยอด ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

ประเภทมินิมาราธอน 12 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 6 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB ณ บริเวณชายหาดสามร้อยยอด
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
- เวลา 05.00 น. - วอร์มร่างกาย
- เวลา 05.10 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 12 กิโลเมตร
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 6 กิโลเมตร
- เวลา 05.55 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์
Line ID : goodspeed1526

สอบถามทั่วไป
080-4533653 รื่นเริงรัน
080-5233637 รื่นเริงรัน